Career
4 min read

GB Obesitas

Jakob Vaccaro
Developer at CFlow

Hur vi ökade antalet operationer per vecka

Innan HLTHY behövde vi ha ungefär 3 veckors framförhållning på en ledig operationstid för att kunna boka den. Detta hade bland annat att göra med att vi behövde skriva ut dokument för operationsavtal och medgivande till behandling, posta dessa avtal till patienten och sedan invänta att vi fick dessa avtal underskrivna i retur.

Alla lediga operationstider inom 3 veckor gick därmed per automatik förlorade.

Eftersom vi hade regelbundna partner success möten med HLTHY under hela implementeringen så kunde HLTHY fånga upp detta behovet och bygga en lösning på det.

Nu vi alla avtal digitalt. HLTHY genererar upp avtalet baserat på patient, vilket operationsavtal som är aktuellt, pris, datum och all annan data som behöver ingå.

Avtalet skickas ut till patienten som läser och signerar det, oftast inom 1 timme.

Vi kan numera fylla en lucka i operationsprogrammet en torsdag om vi har en patient i kö på måndag förmiddag samma vecka. 

Att ha gått från 3 veckors till 3 dagars framförhållning känns unikt. Den manuella handpåläggningen för att skapa ett avtal som kunde skickas gick dessutom från kanske 20 minuter totalt till 30 sekunder.

Hur 40 inte så bra minuter blir 20 väldigt bra minuter

Första besöket mellan läkare och patient hade vi planerat till 30 minuter.

Besöket tog nästan aldrig under 40 minuter. Detta skapade givetvis allt större förseningar ju längre läkaren kom på mottagningsdagen.

De stegrande stressnivåerna hos läkaren märktes medvetet eller undermedvetet hos patienterna. Patienterna hade dessutom sina egna själv att vara irriterade, eftersom deras möte kunde börja mer än 1 h sent.

Vi fick rådet av HLTHY att skapa en enkel film som ett tydligt sätt belyste den viktigaste information som läkaren gick igenom med patienten på informationsmötet.

Vi lät sedan HLTHY automatisera utskicken av filmen så patienten fick den två dygn innan mötet med läkare skulle ske.

Detta fick resultatet att ett patientmöte minskade till att endast ta 20 minuter, att patienten i betydligt större utsträckning kände läkaren hade tid men patientens personliga frågor och att vi fick läkare som verkade må betydligt bättre en mottagningsdag.

Dessutom frigjordes därmed 10 minuter mellan varje besök som läkaren kunde använda för att arbeta igenom några mail, hantera kortare telefonsamtal på och genomföra liknande uppgifter.

Både patienterna, läkarna och personalen upplevde att de vann på denna förändring.

Läs mer